THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬP HỌC

Trường TH Hội Nghĩa xin TB đến quý Cha mẹ học sinh:

Thời gian tựu trường của năm học 2021 - 2022

Trường TH Hội Nghĩa xin TB đến quý Cha mẹ học sinh:

- Thời gian tựu trường của năm học 2021 - 2022: Sau khi có chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Dương thì Nhà trường sẽ thông báo đến Cha mẹ học sinh.

- Đồng phục và SGK phụ vụ năm học mới sẽ được phát vào tuần tập trung của học sinh.

Trân trọng.